Pirmųjų žmonių kaltė…

Posted by in apmąstymas

…buvo jų išvarimo iš Rojaus priežastimi. Paliesdama juos sužeidė, išbandė. Tuo pačiu ta pati kaltė yra palaiminta, nes per ją Jėzus išgelbėjo mane. Galvoju šiandien apie tą malonę, kad faktas gyventų ne tik mano mintyse, bet ir širdyje.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.