Ženklas

Posted by in apmąstymas

Abejodamas Tavimi, Viešpatie, jokio stebuklo nepamatysiu. Prašydamas Tave, Dieve, su sąlygomis, negausiu jokios malonės. Šantažuodamas Tave, Aukščiausiasis, liksiu be nieko, net be to, kas atrodo yra mano. Tik absoliutus, visiškas, tobulas, be išimčių ir su nuolankumu pasitikėjimas Tavimi, Amžinasis,  garantuoja pamatyti ženklą ir pasiekti išganymą.