Nekantri Jėzaus Širdis

Posted by in apmąstymas

Tikrai, Jėzus nekantrauja ir labai troškta, kad visi žmonės išgirstų Gerąją Naujieną, kad priimtų išganymą, kad būtų išgelbėti nuo nuodėmės. Išsirenka 12 apaštalų, paskui dar kitus, 72 mokinius, ir dar skundžiasi, kad darbininkų maža.  Pasirinko Kirilą ir Metodijų, pasirenka ir šiandien, naujus savo liudytojus – skelbėjus, nes be paliovos reikia priminti žmonėms, jog Mesijas atnešė tikrąją ramybę ir kvietimą į Jo amžinąją karalystę.