Mesijas, bet koks?

Posted by in apmąstymas

Jėzus draudžia apaštalams skelbti žmonėms, jog Jisai yra Mesijas. Kodėl?
Todėl, kad galime kaip Petras išpažinti Jėzų esant Mesijumi, bet tokiu pagal mūsų įsivaizdavimus, taisykles, planus, pagal šitą, kas žmoniška, o ne Dievo.

Šiandien, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, verta paklausti kaip žvelgiame į Lietuvą, kieno akimis stengiamės pamatyti Jos ateitį, kieno vedami Jos gerovės siekiame?
Dieve, laimink Lietuvą!