Šešių dienų mokykla

Posted by in apmąstymas

Netoli Pilipo Cezarėjos Jėzus pradėjo aiškinti apaštalams savo, Mesijo, misiją. Paskui pakvietęs eiti kartu su Juo per šešias dienas skatino nešti kasdieninį kryžių ir prarasti savo gyvybę dėl Jo ir Evangelijos. Kad niekas neišsigąstų kategoriškumo ir sunkumų, septintą dieną parodė savo dieviškumą atsimainydamas. Ar tokiu mokytoju galima suabejoti? Juk gerai panaudotos, trunkančios šešias dienas mokyklos, paprastai vadinamos gyvenimu, pamokos, baigsis susitikimu su Viešpačiu. O, kad galėčiau pasakyti: „Gera man čia būti!”