Tikiu?

Posted by in apmąstymas

Susirūpinęs dėl savo vaiko tėvas su didele viltimi kreipėsi pagalbos pas mokinius, bet nusivilęs jų negalia garsiai šaukė, rėkė, su priekaištais kitų akivaizduoje žemino Apaštalus ir Jėzaus mokslą. Tačiau vos prisiartinus Dievo Sūnui sugrįžo jam viltis ir pasitikėjimas. Iš naujo išpažino tikėjimą supratęs, jog iki šiol netikėjo, bet vien norėjo patenkinti savo planus.
Viešpatie  „Tikiu!” bet „padėk mano netikėjimui!“