Tu esi Mesijas!

Posted by in apmąstymas

Trumpas apaštalo išpažinimas atriša Dievo malonių maišą: Petras gauna ypatingą palaiminimą, naują vardą, savo pašaukimo kelią, Jėzaus vietininko žemėje valdžią, pažadą nenugalimų stiprybių reikalingų ir jam ir visai Bažnyčiai kovoje su piktojo jėgomis.
Taip ir kiekvienas, su autentišku tikėjimu priimdamas Jėzų savo asmeniniu Išganytoju, yra apipiltas malonių lietumi, jo širdis su pertekliumi yra užtvindyta šventumu, o ateitis yra nuspalvinta Dievo artumu.