Apie linksmybę ir pasninką

Posted by in apmąstymas

Pasnimkauti galima dėl įvairių priežasčių – prašome laisvės nuo prisirišimo prie blogio, priklausomybių, ydų arba vienijamės su kančiančiais artimaisiais. Bergždžias yra pasninkas kai susilaikome vien nuo linksmybių, mėsos ar kitų malonumų. Tikras pasninkas yra tada, kai susilaikome nuo blogio, atleidžiame vienas kitam, nesavanaudiškai padedame, nors tai kainuoja (nebūtinai pinigų), daliname džiaugsmu ir siejame vilties. Pasninku norime pakeisti savo gyvenimą, kad prisiartintume prie Dievo ir augtume šventume.

Apmąstymą parašė br.Robert Kozielski OFM Conv.