Jis buvo geras žmogus

Posted by in apmąstymas

Šv. Kazimieras, karalaitis, nepasidavė nemorališkams pasiūlymas, o net pasakė: „Geriau mirti, negu nusidėti”. Nes ką reiškia pagundos netikra laimė palyginta su amžinuoju gyvenimu, Jėzaus draugystė ir daugybė įvarių malonių? Dievo pažaduose slėpiasi ne tik džiaugmsas be ribų, bet ir pats Viešpats, viskuo pilnatvė ir tobulybė.