Klausymai kryžkėlėje

Posted by in apmąstymas

Dievas visada suteikia man tai, kas yra gera mano išganymui. Vis dėl to širdis, mintys, jausmai nuolat manęs klausia ir pastato kryžkėlėje: ar Dievas tikrai yra man geras? ar vėl išklausys mano prašymų? ar esu vertas? ar duos tai, kas man gera?
Ir girdžiu atsakymą: „tai juo labiau tavo dangiškasis Tėvas duos gera tau, kuri Jį prašai.”
Garbė Viešpačiui!

Apmąstymą paršė br. Piotr Pliszka OFM Conv.