Koks Tėvas toks vaikas

Posted by in apmąstymas

Pirmajame skaitinyje surandame visą litaniją asmeninių klaidų ir kalčių, o Evangelijoje visą gerumo, meilės ir gailestingumo litaniją.  Iš karto yra matoma aiški išvada – dėl savo nuodėmių reikia nuoširdžiai gėdintis bei noriai ir tikrai atleisti jas kitiems. Gailėdamasis dėl savo nuodėmių žmogus sujaudina Dievo širdį, o rodydamas gailestingumą kitiems įveda Viešpatį į laimės euforija, nes Jisai atpažįsta, jog Jo vaikas pagaliau tampa panašėsnis į Jį.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.