Iš muilo burbulio

Posted by in apmąstymas

Jei ką nors darome tik dėl kito žmogaus, kuriam norime pateikauti, net dviubai yra pralošęs, o atlikti darbai yra numenkinti:
1. Žmonių nuomonė taip dažnai ir greitai kinta, kad rudenini orai kalnuose atrodo lyg nepajūdinami – nuo išaukštinimo iki paniekos tik vienas mažas žingsnis.
2. Bet koks darbas padarytas be Viešpaties Dievo nesusilaukia Jo dėmėsio nei jokios garbės Jam neteikia, nei jokio atlyginimo iš Jo negauname – kas siekia kitų pripažinimo jau gauna atlyginimą, žmonių trumpą garbę, kuri greitai sprogsta lyg muilo burbuliukas.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.