Buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir vėl atsirado!

Posted by in apmąstymas

Gavėnios prasmė neapsiribuoja iki nusimarinimo, atgailos ir susilaikymo. Palyginimas apie sūnų palaidūną dar aiškiau pabrėžia viltį, jog Dievas savo nesibaigiančio gerumo ir gailestingumo dėka, sugrįžtantiems pas Jį antrą sykį dovanoja sveikatą ir gyvenimą.
Taigi, ko dar lauki?
Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.