Ugnies Vaidas

Posted by in apmąstymas

Kartais kitas žmogus gali tapti sunkumu ir išbandymu lyg ugnis. Azarijas žavingai eilgėsi – būdamas ugnyje ir kentėdamas meldžiasi išpažindamas savo nuodėmes (!), neturėdamas jokių pretenzijų (!!), o net ieškodamas (ugnyje???) Dievo vaido (!!!). Taigi, kiekvienoje mūsų gyevnimo situacijoje, net beviltiškai atrodinančioje, galime patirti Dievo artumos ir Jo veikimo malonę, kuri apvalo ir veda atledimo link.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.