Pasivaikščiojimas link išgydymo

Posted by in apmąstymas

Angelas pasiėmęs Ezechielą pasivaikščioti parodė jam upę tekančią iš šventyklos ir vedamas jį apie dviejų kilometrų liepė tyrinėti jos gilumą. Kai pabaigoje pasirodo, jog upė yra tokia gili, jog negalima per ją pereiti, angelas parodė kaip keičiasi pasaulis, kur nuplaukė šitą upė. Toks yra Dievo palaiminimas: niekada nesumažėja, bet kas kart dosniau apsemia, o kas įeina į jį būna išgydytas ir atneša atsivertimo vaisių.
Dabar pakviesti jau nebe angelo, bet paties Viešpaties, pasinerkime iš Jo šono tekančioje gailestingumo upėje ir prisipilkime palaiminimo tekančio iš Golgotos.

Apmąstymo gairės: br. Patefonas OFM Conv.