Kad būtume išgelbėti…

Posted by in apmąstymas

Didelę, besąlygišką Viešpaties meilę matome visur ir visada. Atpažino ją Mozė ir kiti patriarchai, Jonas Krikštytojas ir Senojo Testamento pranašai, išminčiai, kunigai, karaliai, apie ją plačiai kalba pats Tėvas  ir žada jos pilnatvę parodyti Mesijuje.
Dievas ilgisi ir manęs, todėl ir mano kasdienybėje nuolat rodo savo nemokamą, išgydančią, perkeičiančią meilę. Ta Meilė, kuri aukojasi dėl manęs, saugo nuo blogio.
Ar man tai rūpi?

Apmąstymo gairės – br. Piotr Pliszka OFM Conv.