Net tiek? Tik tiek!

Posted by in apmąstymas

Vis dar labai mažai žinome ir suprantame apie Jėzaus gailestingumą ir tai, kaip svarbu jį parodyti kitiems ir sau. „Eik ir daugiau nebenusidėk“, – viena vertus, tai lengvumas ir grožybė, kylantys iš neriboto atleidimo, nes gyvenimo nebeslegia sąžinės graužimas, kai nebereikia įrodinėti, jog pasitaisiau arba paskirti pakūtos ar atsilyginti Dievui pamaldumu, ir taip nuraminti savo sąžinę. Tik tiek – eik, nuo šiol gražiai ir gerai gyvenk! Kita vertus, tas pats sakinys kelia reikalavimą: radikaliai, be jokių kompromisų nutraukti ryšį su nuodėme ir neperkelti atsakomybės ant aplinkybių, pagundų, kitų žmonių. Eik ir daugiau nenusidėk – tai labai rimta ir galinga atgaila, kuri išlaisvina ir perkeičia širdį.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.