Netikiu tokiu tikėjimu

Posted by in apmąstymas

Tai makaronų kabinimas ir negirdėtas dalykas: jaunuoliai, vos akimirką prieš tai, kai turi tapti pelenų sauja, praliekančiu prisiminimu lyg dūmas ar migla, visiškai nebijo Nabukadnecaro. Tuo pačiu savo atsidavimą Dievui daro visiškai nepriklausomą nuo Jo intervencijos į jų tragišką padėtį. Tai turi būti apsirikimas arba tikriausias tikėjimas, kuris lieka pasiekiamas mums tik svajonės ir sapnuose. Bet šiandien verta padaryti vieną žingsnį. Gal ne į įkaitintą krosnį, bet į tikėjimą, jog toks tikėjimas tikrai yra įmanomas.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.