Žodis tamsybėse

Posted by in apmąstymas

Matydamas Judo išdavystę, svyruojantį Petro tikėjimą ir jo išsižadėjimą, kitų mokinių pabėgimą, Jėzus galėjo pasakyti: „Veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikalo jėgas eikvojau.“ Visada aktuali yra pagunda tikėti tik tuo, kas matoma, o ne tuo kas girdima. Tačiau Dievo pažadai – ŽODIS – yra mūsų uola. Didžiosios savaitės tamsybės, per kurias Jėzus privalo pereiti, nemažėja dėl ispūdingų Dievo pažadų, bet jų dėka gauna naują prasmę. Tai yra priminimas, jog net giliausios tamsybės nesugeba sutabdyti ŽODŽIO.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.