Jėzus – mano vienintėlė viltis.

Posted by in apmąstymas

Jėzus mylėdamas savuosius pasaulyje, rodo man savo meilę iki galo ir kiekvienų Mišių metu atsisėda prie stalo kartu su mamimi ir sako, kaip labai troško tą vakarienę suvalgyti su manimi. Jisai sustoja prie manęs, nusilenkia. atsiklaupia, plauna mano kojas, o Jo žvilgsnis ir veiksmai yra pilni atleidžainčios gailestingos meilės.

Taigi, kila klausymas- ar esu vertas tokios meilės?

 

Apmastymą parašė br. Piotr Pliszka OFM C onv.