„Atlikta” tai reiškia pavyko.

Posted by in apmąstymas

Kristus buvo atejęs į žemę, kad atiduotų gyvybę už tave ir mane, ir tai padarė nieko neverčiamas, savo valia. Taip Jis išlaisvino mus iš nuodėmės ir mirties, todėl Jėzaus šauksmas ant kryžiaus „ATLIKTA” skamba lyg triumfo, o ne pralaimėjimo, žodis. Mūsų nešamas kryžius ar nelaimė, kuri pagauna mus kasdienybėje, nėra nesisekimas, prakeiksmas ar Dievo mūsų atmetimas, bet tai yra Jo įrankis, kuriuo mus sustiprina, įšaknija į savo meilę ir duoda vilties pasakyti pabaigoje „pavyko…”, nugalėti blogį.

Todėl „aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui”. (Gal 6,14