Jo būvimu šalia apšviesti

Posted by in apmąstymas

Prisikėliusio Viešpaties Jėzaus rūpestis dėl mokinių – tai tikros Dievo meilės ir supratimo, kurių reikia žmogui. Apštalai galėjo paliesti Prisikėliusįjį, kartu su Juo valgyti ir klausytis Jo žodžių, o net atpažinti Jį Jam laužant duoną. Viska tam, kad galėtų vardan Jo skelbti atsivertimą ir nuodėmių atleidimą bei būti Jo liudytojais iki paskutinių šio pasaulio dienų.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.