Kaip sunku pasitikėti

Posted by in apmąstymas

Skeptikai pasakytų, jog Apaštalai pamatė Jėzų, nes ilgėjosi Jo arba pamatė dvasią, tačiau Evangelija konkrečiai parodo, kad Prisikėlęs Jėzus ruošė pusryčius ir valgė juos kartu su mokiniais.
Jėzus lygiai taip pat ateina pas kiekvieną iš mūsų, jei tik esame pasiruošę priimti Jo žodį uždegantį meilės žarijas Dievui ir artimui.
Ar iš tikrųjų sugebame atpažinti Viešpatį, pasitikėti Juo ir visus savo kasdieninius sprendimus turinčius įtaką mūsų gyvenimui priimame pagal Jo valią?

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.