Įkvėpianti Dvasia

Posted by in apmąstymas

Išsigandę ir pasimetę dideliame mieste Jeruzalėje nereikšmingos Galilėjos provincijos žvejai labai greitai tapo sugebančiais pasipriešinti Sanhedrinui, aukščiausiajam teismui, vyrais. Kodėl? „Nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam Dvasią be saiko” – Jėzus aiškina Nikodemui, o Petras priduria, jog „Dvasią suteikia tiems, kurie Jo klauso.” Taip atrodo vienintelis būdas nustoti bijoti bei laimėti išmintį ir tikrą laisvę, kurių dėka įmanoma kalbėti ne tai, kas ant liežuvio, bet iš Dvasios įkvėpimo.

Apmąstymą parašė t. Piotr Pliszka OFM Conv.