Ateikit ir tikėkit

Posted by in apmąstymas

Stepono elgesyje labiausiai stebina jo įkyrus žiūrėjimas į Jėzų: mato jį danguje, bet nenuleidžia nuo Jo akių, net kai vyresnieji suima jį, tempia už miesto vartų ir apmėta akmenimis. Šalia to, Steponas mato Jėzų ne kažkur toli, bet yra taip arti Mesijo, kad kalba su Juo lyg su draugu. Į tokią artumą yra pakviestas kiekvienas, kurią pasiekti galima tik atejus pas Jį ir tikėjus Juo.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.