Retas atvejis

Posted by in apmąstymas

Naujame Testamente labai retai kažkas yra pavadintas GERU. Taip garbingai yra apibūdintas Juozapas* ir – šiandien pirmame skaitinyje – šv. Barnabas. Nuvalkiotai skamba Jėzaus žodžiai, jog darbai liudija apie žmogų, bet iš tikrųjų ne žmonių nuomonė parodo tiesą apie konkretų žmogų, bet tai ką jis daro, kokius sprendimus priima. Tiesa, tas, kuris ištvermingai žengia iš paskos Jėzaus aukodamas Jam patį save ir viską, ką turi, yra retai atvejis.

*Lk 23,50 – „vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus”.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Cnov.