Gyventi ar miršti?

Posted by in apmąstymas

Pasilikdamas Jėzaus malonėje, galiu viską daryti kaip reikia, turiu kuo gyventi, esu Tėvo apvalomas, formojamas, apvalytas, esu geriausias, koks galiu tik būti – vienu žodžiu gyvenu. Atmesdamas Jėzaus malonę džiūstų, tampu laukiniu, esu atkirptas ir įmestas į vienatvės ugnį, praradęs visas maitinančias medžiagas, esu blogiausias savo variantas – žodžiu mirštų negalėdamas užbaigti savo gyvenimo.
Jėzau, leisk įaugti į Tave!