Aukščiausios kokybės meilė

Posted by in apmąstymas

Tik šiandien supratau, kokia didelė ir tikra yra Jėzaus meilė – Jis myli mane ta pačia meile, kokia Jį pamilo Tėvas. Tai yra amžina ir be jokių ribų ir sąlygų meilė!  Kaip Tėvas kentėjo žiūrėdamas į Jėzaus kenčia, taip kenčia žiūrėdamas į mano skausmą nuodėmės nelaisvėje. Tada krenta iš dangaus Tėvo Gailestingumo ašarą ant žemę atnešdamas atleidimą kaltės, išpirkimą iš priklausomybės velniui, man paguodą ir įvaikinimo malonę.