Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau

Posted by in apmąstymas

Dėkoju Tau, Viešpatie, už tuos žodžius. Jie yra lyg balzamas švelnantis visas nesekmes. Nors nenaikina mano asmeninės atsakomybės už padarytas nuodėmes ir pargriuvimus, bet rodo, jog esi dar man kantrus ir pasitiki manimi. Žmonės pagal savo logika, kas sena, sugadinta, sulaužyta, nepatikima pakeičia nauju, geru tinkamu. O Tu, Dieve, nori mane dar pataisyti.