Iš čia ir iš tenai

Posted by in apmąstymas

Būti iš pasaulio ir tuo pačiu iš tenai. Stovėti lyg išsižergęs tarp to kas „čia ir dabar” ir amžinybės. Pasaulis nekenčia tikinčiuosius, nes Evangelijos taisyklės skersiai kirpa jo logika. Bet tai nebaisu. Kad išgyventų užtenka būti kaip apaštalai paklusnūs Šventajai Dvasiai. Jie nepražiepsojo Jos įkvėpimo ir sustiprinti Dievo malone skelbė Jėzų.
Taigi, gyventi kaip esantis iš tenai ir Dievą laikyti savo Tėvu įmanoma čionai.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.