Posted by in apmąstymas

Kiekvienas Jėzaus mokinis pirma turi pažinti savo Mokytoją, Jį pamilti, su Juo būti ir tvirtai pamilti, kad paskui galėtų Jį skelbti. Be šito pasiruošimo liudijomas nebus tikras, o tik išdrįsusi liudyti bendrystė pasieka savo pilnatvę – tampa autentiška, sugrudinta ir veda į dar gilesnį susivienijimą su Mokytoju, kad galėtų dar stipriau apie Jį liudyti.