Valandėlė

Posted by in apmąstymas

Nors negalimybė pamatyti Dievą tęsiasi vien tik valandėlė, sukyla liudesį, širdies naramumą, ašaras,  o net neviltį. Tačiau Jėzus užtikrina, jog liudesis yra tik laikinas, neamžinas. Amžina yra Jo gailestinga ir ištikima meilė. Nors nevisada ją atpažistame, visada liudesį paverčia džiaugsmu.

Apmąstymą parašė t. Piotr Pliszka OFM Conv.