Spurdanti širdis

Posted by in apmąstymas

Šv. Jonas Krikštytojas šoktelėjo iš džiaugsmo, lygiai kaip karalius Dovydas priešai Sąndoros Skrynią, nes jo širdis trykštelėjo džiaugsmu dėl Viešpaties artumos. Gal šv. mišių ar adoracijos metu truksta mums kartais noro linksmai šokinėti kaip dažnai elgiasi nieko nesirūpinantys vaikai, bet svarbu, kad suvoktume, jog Tas, kuris mus tikrai myli, yra labai arti. Dėkodami Jam šlovinkime spurdančia širdimi.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.