Vienybė

Posted by in apmąstymas

Šios dienos Evangelijoje Jėzus meldžiasi už savuosius, t. y. ne tik už mokinius – apaštalus, bet už visus, kurie siekia paskui Jį. Dievo Sūnus trokšta, kad visi išliktų viena, neišsiskyrę, bet susivienyję, nes vienybė duoda pagrinda tobulai mylėti. Tas, kuris tikrai myli, besąlygiškai pasitiki. O kuris pasitiki Viešpačiu, atiduoda Jam gražiausią šlovę. O tas, kuris šlovina Dievą suras vietą danguje jam paruoštą, kito neužimtą, kad būtų labai arti Amžinojo Dievo, būtų Jo artimų draugų būryje. Hmmm, žiūrėdamas į savo pastangas, kad būčiau danguje, atrodo Dievui labiau tai rūpi negu man.