Pavyzdys iš aukštybių

Posted by in apmąstymas

Jėzus šaukia, kad būtume gerėsni, negu patys apie save galvojame. Mūsų gyvenimo pavyzdys ir tikslas – tai ne mūsų ketinimai, bet Dievo meilė. Šv. Paulius primena, jog Viešpats Jėzus dėl mūsų tapo vargdieniu, kad turėtume pavyzdį, kaip gyventi. Žinoma, neturtas nėra tikslas, o vien padėda išugdyti širdies džiaugsmą ir paprastumą. Viskas yra labai paprasta; tai mes patys viskas darome sunku pančiodami realybę savo netvarkingais planais.

Apmąstymas išvertas iš www.3zdania.pl