Dievas provokatorius

Posted by in apmąstymas

Dievas dėl meilės sukurtam pasauliui, negali ramiai sėdėti ir laukti kol žmogus teiksis maloningai pasidomėti savo išganymu, ir pats klausia: Kuo Mane laikote? Šiek tiek nekantrumo, provokacijos, iniciatyvos nenaikina Viešpaties švelnumo ir žmogaus laisvos valios. Petras klausimu paragintas išpažįsta Jėzų esanti jo Mesiju, gyvuoju Dievu, o Paulius apšviestas Viešpaties garbės didingumu prie Damasko vartų pasidavė perkeiciančiai Dievo malonei, kad galėtų visam pasauliui pasakoti apie Amžinąją Meilę.
Ar aš girdžiu Viešpaties provokacinį klausymą?