Ko nori?

Posted by in apmąstymas

Raupsuotasis nugalėjęs žmonių pasmerkimą bei savo neviltį, kylančią dėl nepagydamosios ligos, pasiekė dar vieną pergalę – nepasidavė savo išdidumui ir norui įgyvendinti savo asmeninius planus. Nuolankiai puolęs ant kelių maldavo Viešpaties pagalbos atsiduodamas Jo valiai. Kaip gyvenimas be svajonių ir norų veda į abejingumą, taip gyvenimas be pritarimo Dievo valiai neleidžia pasiekti šventos tobulybės. Žmogiškoji prigimtis auga ir bręsta ir tampa tobula tik tada, kai yra formuojama Dievo meilės.