Aš ir mano namai norime tarnauti Viešpačiui…

Posted by in apmąstymas

…nes Jame sudedu visą savo viltį. Nenoriu tarnauti kitiems dievaičiams, o vien Viešpatį laikyti savo vedliu. Jozuė tikrai žinojo, ką sakė – jo deklariavimas tai ne tušti žodžiai ar be esmęs nuvalkioti posakiai. Tie žodžiai kila iš gilaus įsitikinimo ir suvokimo, kad Dievas daug ką yra padaręs Izraeliui. Ryte, rašydamas šiuos žodžius supratau, jog kiekvianame momente, kiekvienoje akimirkoje esu priverstas pasirinkti kurioje pusėje esu.

Duok, Viešpatie, tvirto kaip akmuo įsitikinimo, kad Tu esi Vienintelis ir Tikrasis, ir tik Tau verta tarnauti.

Apmątymą parašė br. Tomasz OFM Conv.