Tarnauti baalams

Posted by in apmąstymas

Žodis baalas reiškia „nejudantis” ir taip vadino dievaičius garbintus tik vienoje vietoje, viename mieste. Simboliškai reiškia prisirišimą prie kažko labiau negu prie Dievo, sukūrimą patogaus lizdo ir praradimą gebėjimą pajudėti iš vietos, pakeisti mąstymą, elgiesio, pasirišti eiti nepatogiu ar skausmingu keliu. Baalu gali būti net bendruomenė arba įsitikinimas apie savo tobulą ir neabejotiną šventumą. Vienintelis Dievas yra Dievu visada lydinčiu žmogų visuose jo gyvenimo keliuose ir tuo pačiu nuolat kviečiančiu padaryti dar vieną žingsnį tikėjimo, meilės, atleidimo kelyje bei nešti savo kasdieninį kryžių link gilesnės maldos.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.