Ar bijau Mesijo?

Posted by in apmąstymas

Jėzaus išsiųsti apaštalai be nieko skelbė taip sekmingai Gerąją Naujieną, kad net Erodas sužinojo apie Viešpatį. Deja, valdovas išsigando tos žinios ir galvoje jam kilo sumaištis, nes manė, jog Mesijas – Karalius užims jo sostą.
O Išganytojas ateina vien ieškodamas sosto žmogaus širdyje.