Siųsk mane

Posted by in apmąstymas

Dievas, kuris pašaukė mane gyventi, yra pilnas malonių ir turtingas gailestinga meile, gerumu, švelnumu ir dosnumu. Kiekvienoje sieloje, kuri atsidaro ir įleidžia Jo meilę, JISAI daro gailestingumo darbus. Kuo didesnis nusidelelis, tuo daugiau turi teisės tikėtis gauti mano gailestingumo. Kas pasitiki mano gailestingumu, nepražus, nes visi jo reikalai yra mano, o priešai suskaldys po mano kojomis ( 723)- sako mums Viešpats Jėzus per šv. ses. Faustina.

Viešpatie, siųsk savo mokinius su gailestingumo žinią!

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.