Įtikinimo šaltinys

Posted by in apmąstymas

Niniwos gyventojai įtikėjo Jonos pranašo žodžiams jau pirmą dieną, nors jisai praėjo tik trečdalį viso miesto. Iš kur jame tokia jėga? Ar tai jo auksaburnio talentas? Ta galia kyla iš paklusnumo Aukščiausiojo Viešpaties įkvėpimams – kas atsidavė Jam ir uoliai klausosi Jo žodžių, gauna Jo galią ir kitiems padeda kelyje Dievo link.

Apmąstymą parašė br. Patefon OFM Conv.