Rytvėjis

Posted by in apmąstymas

Viešpats Dievas, tam tikra prasmė, pasirodė žiaurus siųsdamas galandantį rytvėjį. Tai buvo Dievo inicijativa dėl Jonos. Nebuvo tai menkas dalykas, nes pastoviai besiskundžiamas pranašas beveik atidavė dvasią. Tačiau tas vėjas – tikras geilestingas gerojo Dievo gestas – buvo labai reikalingas ir būtinas, kad atidengtų daugybių minčių, fantazijų, lūkesčių ir pilkų įsitikinimų užkrautą Jonos širdį. Kai pranašo sužeista širdis tapo visiškai nuginkluota, tada Viešpats Dievas išgydo ją.

Apmąstymą parašė br. Patefon OFM Conv.