Šventas plepėjimas

Posted by in apmąstymas

Štai yra toks plepėjimas, kuris Viešpatį Dievą erzina ir dėl kurio Jisai pyksta. Bet yra ir toks plepėjimas, kurio Dievas laukia. Pirmasis skaitinys rodo plepėjimo pavyzdį, kai žmogus užsitraukia bausmę kalbėdamas vaidmainiškiai, su gudravimu ir be paklusnumo Dievui. Antras plepėjimas, mielas Dievui, kai ne tik pripažįstame, jog Jis yra mūsų Viešpats, bet įkyriai šaukiame Jo ir ištikimai pasitikime Juo, laukdami tik iš Jo pagalbos.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.