Aha…

Posted by in apmąstymas

Šv. Lukas Evangelijoje aprašė net septinias situacijas, kai Jėzus  nesilaikė šabo dienos poilsio ir draudimų nustatytų Teisėje, todėl religininių vyresniųjų nebuvo laikomas Dievo siustų tarnu, o piktžodžiautoju ir maištininku, kurio reikėjo atsikratyti neatsižvelgiant į kainą.
Septintoji diena – tai nuo pradžios diena skirta Dievo garbei, dėkojimui už sukūrimą ir išganymą bei poilsio ir bendravimo su artimaisiais metas.
Jėzus sako mums, kad ne Teisė, bet meilė, nuo kurios nėra atostogų, gali mus išganyti. Todėl šabo dieną galima ir privaloma daryti gerą ir tik gerą.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.