Gailestingumo Motina, mūsų Motina

Posted by in apmąstymas

Marija stovėjusi Golgotoje po Kristaus kryžiumi girdėjo Jėzaus testementą, kurio galia tapo mūsų Motina, o mes jos vaikais. Mus ten nebuvo, nematėme Išganytojo kančios, negirdėjome Jo žodžių, nebuvome palietę Jo kryžiaus, tačiau per Marijos rankas gavome visą paketą Dievo Gailestingumo malonių. Jėzus jas savo auka užsitarnavo, Marija jas mums dalina. Nuo XVII am. Marija jas dalina Vilniuje. Kiekvienas pereidamas pro Aušros Vartus gali drąsiai ar kukliai pakelti galvą ir bent trumpoje maldoje susitikti su Motinos žvilgsniu pristatydamas savo maldas.