Marijos paaukojimas

Posted by in apmąstymas

Marija vaikystės buvo labai arti Dievo, galima pasakyti: užaugo Aukščiausiojo šventyklos šešelyje. Taip giliai priimdavo ir apmąstydavo Dievo žodžius ir įkvėpimus, jog nebuvo jai baisu ar sunku atpažinti ir kalbėtis su angelu apreiškimo metu. Priėmusi neįprastą pareigą – pagimdyti Dievo Sūnų, Mesiją – tapo tikra Mama. Kai Jėzus daug laiko skirsdavo mokymams, stebuklams, susitikimams su žmonėsmi, o net fariziejų buvo apkaltintas, kad padarė kažkokią sandorą su velniu, Marija surinko giminiečius ir bandė prieiti prie Sūnaus. Tada vėl išgirdo, jog svarbiausia vykdyti Dangiškojo Tėvo valią.
Marija, prašau, leisk kaip Tu, visada ieškoti progos būti šalia Jėzaus, klausytis Dievo žodžių ir drąsiai juos įgyvendinti.