Ar bažnyčios yra dar mums reikalingos ?

Posted by in apmąstymas

Šiandieninis pasaulis labai supasaulėjo, todėl bažnyčios yra perremontuojamos į diskotekas, klubus, teatrus bei butus. Bažnyčia ir bažnyčios tapo nebereikalingos, nes su Dievu galima susitikti visur. Ar iš tikrųjų ten susitinkame su tuo pačiu Dievu? Ar ten kartais nėra žmonių iluzijų, troškimų ir norų karikatūros?
Jėzus savo elgesiu rodo visai ką kitą: šventa vieta yra labai reikalinga ir skirta 
būtent vien tik kultui, nes ten žmogus ateina ne tik pasimelsti, bet taip pat ten susirenka tikinčiųjų bendruomenė – Bažnyčia, kuri, kunigui vadavaujant („In persona Christi”), sudabartina Jėzaus auką, ten yra saugomas Švenčiausiasis Sakramentas ir ten mokomės gyventi, kad gyventume amžinai…

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.