Dėl visko kalti geismai

Posted by in apmąstymas

Viešpaties Jėzaus šiandieninius žodžius galime priimti kai sąžinės graužimą arba kai paraginimą sekti laimingos ateities. Kai vienas baigiasi, tai kitas prasideda. Tokia yra mūsų prigimtės taisyklė – kai norime pasikeisti, auklėti save, nugalėti silpnybes, turime pastatyti ribas geismams. O visą tai, darome, kad gyventume dabartimi, tikra realybe, nieko nepaliktami nežinomai ateičiai.

Apmąstymą parašė br. Tomasz OFM Conv.