Ateikite ir vaikščiokime Viešpaties šviesoje!

Posted by in apmąstymas

Šiandien pranašas Izaijas kviečia visų tautų žmones susirinkti prie Viešpaties, nes Jis garantuoja taiką tarp tautų ir žmonių, sėkmę pareigose, vidinę ramybę ir, kas svarbiausia, amžinybę. Nors nesijaučiame ir tikrai nesame verti būti arti Amžinojo ir Visagalio, Jis pirmas, išgirdęs apie mūsų bėdas ir nelaimes, greitai skuba su pagalba. Tačiau mums patiems reikia pamatyti ir kreiptis į Jį ne dėl savo, bet kitų, net tarnų, problemų.